„Trzynastkowe” wieści

23.10.2014r. czwartek – dzień zbiórki 13 Tarnowskiej Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej. Ale w tym dniu zbiórka była szczególna. To WIELKI DZIEŃ dla „trzynastki”. Na zbiórce byli niezwykli goście, dh. hm. Jerzy Pertkiewicz, dh. hm. Leszek Ignasik, dh. phm. Marek Popiel, dyrektor SP 9 Pan Jakub Patuła, Pani w-ce dyrektor Krystyna Gądek, komendantka II Szczepu „Orlęta” hm. Marta Tomasiewicz, komendant Hufca hm. Jerzy Gacoń i wielu innych. W ich obecności, podczas uroczystego kominka, drużyna podsumowała Kampanię Bohater i rozkazem komendanta Hufca zostało nadane jej imię dh. hm. Antoniego Berowskiego, uznanego tarnowskiego instruktora, który całe swoje życie podporządkował ideałom harcerskim. Ten wieczór był pełen wrażeń, ponieważ nie był to jedyny powód do świętowania dla harcerek i harcerzy 13 TWDH. W tym samym rozkazie został zamknięty dla drużyny okres próbny, oraz nastąpiła zmiana na funkcji drużynowej. Druhna hm. Katarzyna Mróz przekazała drużynę dh. Ilonie Raczniak, która pełniła w „trzynastce” funkcję przybocznej.